درجه اول : مشتری مداری و رضایت مندی


نوشته شده توسط: مدیریت | 1399/09/18 01:48:57


  1. رضایت از لحاظ قیمت
  2. رضایت از لحاظ طرز برخورد 
  3. رضایت در زمان خرید محصول
  4. رضایت در زمان صحبت و ایجاد یک رابطه دوستانه
  5. رضایت در سریع راه انداختن مشتری در زمان خرید 
  6. رضایت از خود محصول 
در شرایط فعلی که کسب و کارها نیمه فعال هستند و شیوع ویروس کرونا">باعث شده که خیلی از فروشگاهها  در سطح شهر ها  بسته شوند خیلی از 

0 نظر

نظرات


همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.

برو بالا