سیرخرد

کن هپی کلاپ ضربه ای

 

سیرخرد کن هپی کلپ وسیله ای کاربردی برای خرد کردن سیر بدون دخالت دست

 

 

و بو گرفتن دستان شماست با این وسیله میتوانید حتی سبزی های معطر
را برای وعده های غذایی خرد نمایید و داخل غذا بریزید.

Table of Contents