این عینک در زمانهای اضطراری که عینک اصلی فراموش میشود و یا میشکند به شخص این اجازه را میدهد

که دید خود را با قابلیت تنظیم برای نمره چشم 6 منفی تا 4 مثبت فقط با چرخاندن یک ولوم امکان پذیر می شود

این مکانیزم دو عدسی که به روی هم می لغزند شماره های مختلف را ایجاد می کنند

که برای افراد دیابتی که نمره چشم متغیر دارند و افرادی که در آن لحضه دسترسی به عینک اصلیشان ندارد

وسیله ای خوب و کار راه انداز میتواند باشد .

جدیدترین عینک طبی با قابلیت تنظیم لنز

قابلیت تنظیم با شماره چشم شما

قابل تنظیم برای چشم های نزدیک بین ودوربین

اصلاح 90% خطاهای دید

مناسب برای رانندگی

دارای وزن سبک و بادوام

مقاوم در برابر ضربه

با قاب وفریم  قابل انعطاف

 

Table of Contents